Należności podatkowe u źródła za opłaty licencyjne
brak zdjęcia

Powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych krajach przekładają się na liczne wzajemne umowy. Jednym z rodzajów takiej aktywności jest udzielanie sobie licencji na znaki towarowe, wytwarzanie produktów bądź inną aktywność gospodarczą. W takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy. Regulacje prawne w poszczególnych państwach mogą się od siebie znacząco różnić. W celu prawidłowego rozliczenia należności podatkowych konieczna jest szczegółowa znajomość przepisów prawa podatkowego. W Polsce kwestie tego typu określa się, jako podatek u źródła od licencji. Kwestia ta jest jedną z bardziej skomplikowanych i wymaga skorzystania z profesjonalnego doradztwa prawnego. Pracownicy kancelarii a-rt pomogą w właściwy sposób określić podatek u źródła od licencji. Pozwoli to dokonać prawidłowego rozliczenia należności podatkowej i uniknąć dodatkowych kosztów. Działania prawników pomogą w uwzględnieniu wszelki zawiłości prawa, które mogłyby spowodować powstanie w przyszłości dodatkowych kosztów podatkowych.

Nazwa: ART RYNKOWSKA, KOSIERADZKI, PIEKARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres: Bukowińska 24A lok. 83 02703 Warszawa

Adres www: www.stopacta.pl