Rzecznik patentowy jest osobą która reprezentuje klienta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym
brak zdjęcia

Brandpat jest kancelarią prawną specjalizującą się w ochronie własności intelektualnych. Firma przeprowadza kompletne usługi związane z rejestracją nowych wynalazków i ich ochroną prawną. Według prawa organem reprezentującym w przewodach przed Urzędem Patentowym jest rzecznik patentowy. To on reprezentuje twórcę nowej technologii lub firmę w urzędach. Dlatego właśnie rzecznik patentowy jest specjalistą poszukiwanym na rynku. Kancelaria Brandpat prowadzi kompleksową obsługę występowania o patenty, związaną z przygotowaniem i gromadzeniem dokumentacji. Występuje także w imieniu właściciela patentu o ochronę prawną jego wynalazku.

Nazwa: BRANDPAT KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH CHLEBICKA CZYŻ GAŁĄZKIEWICZ ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Adres: HOŻA 29/31 00-521 WARSZAWA

Adres www: www.stopacta.pl