insGraf, učebné pomôcky, aj výchova
brak zdjęcia

Naše produkty, nielen učebné pomôcky, spíňajú špecifické potreby a požiadavky pedagógov. Našimi najdôležitejšími partnermi sú učitelia a vychovávatelia, ktori používaju naše výrobky vo svojej každodennej práci s deťmi. Práve preto naše učebné pomôcky insGraf apelujú na všetky zmysly a podporujú rozvoj Vašich detí. Vývoj každého dieťaťa závisí od mnohých okolností, ale zhruba aj predovšetkým od efektívnosti predškolskej výchovy. Ponúkame mnohé pomôcky také, ako: sady hudobných nástrojov, bicie nástroje, senzorické hračky, šablóny, pečiatky, kancelárskie potreby a daľšie výtvarné materiály a pomôcky.

Nazwa: INSGRAF s.r.o.

Adres: P. Pazmáňa 51/19 927 01 Šaľa

Adres www: www.stopacta.pl